VIZIJA

Paslaugų gavėjams sudaryti sąlygas ir juos įgalinti visaverčiam bendruomeniniam gyvenimui humaniškoje visuomenėje.

MISIJA

Teikti profesionalias socialines paslaugas bendruomeninėje aplinkoje skatinant paslaugų gavėjų dalyvumą, sukuriant jų galių ir gebėjimų realizavimo sąlygas.

VERTYBĖS

Pagarba ir orumas;

unikalumas;

lygios galimybės;

apsisprendimo teisė;

etika;

visavertis dalyvavimas;

atvirumas visuomenėje;

kokybė;

atsakingumas;

bendradarbiavimas;

profesionalumas.