Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Fizinių asmenų skaičius 2018 m. vid. mėnesinis darbo užmokestis Fizinių asmenų skaičius 2019 m.

I ketvirtis

1. Direktorė 1 * 1 *
2. Direktorės pavaduotoja 1 * 1 *
3. Socialiniai darbuotojai 2 587,00 2 850,00
4. Užimtumo specialistai 1 225,00 2 4,61/val.
5. Individualios priežiūros personalas 6 455,00 7 694,29
6. Ūkio ir buitinių paslaugų personalas 2 416,50 2 593,25
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintu „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašu“ „<...> Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas,  praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metu praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis,  pateikiami tik gavus jo sutikimą“.