Tikslai, vizija, misija

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS TIKSLAI:

  1. Skatinti neįgalių asmenų įtraukimą į visuomenę, didinant savarankiškumą visose žmogaus asmenybės funkcionavimo srityse;
  2. Suteikti galimybę šeimoms, kuriose gyvena asmuo, dirbti bei teikti joms pagalbą.

ĮSTAIGOS VIZIJA

• plėsti socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje, užtikrinti jų kokybę ir prieinamumą.

ĮSTAIGOS MISIJA

• teikti profesionalias socialines paslaugas suaugusiems protinės ir kompleksinės negalios asmenims, skatinti jų dalyvumą ir visuomenės jautrinimą.