Autoriaus archyvas: admin

Vasario 16-oji (Valstybės atkūrimo diena) – nacionalinė Lietuvos šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui paminėti.

Lietuvos nepriklausomybės aktas – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad Lietuva atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę, su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Dokumentas pasirašytas Vilniuje, Pilies g. 26, po to kai dr. Jonas Basanavičius rado kompromisą tarp dešinesnių ir socialdemokratinių pažiūrų politikų. Vasario 16-osios akto tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, o pasirašė 20 tarybos narių.

1918 m. vasario 16-osios aktas tapo pagrindu, kuris vienijo žmones, kovojusius už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Dėl to ši data sovietų okupacinei valdžiai tapo pačia pavojingiausia ir daugiausia problemų keliančia. Vasario 16-ąją pasirašytą nepriklausomybės aktą Rusija pripažino, 1920 m. liepos 12 d. pasirašydama su atkurta Lietuva Taikos sutartį. Deja, taika truko tik iki 1940 metų.

Įstaiga bendradarbiaudama su Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija įgyvendina veiklos projektą „Savanorystės sūkurys“, kurio tikslas – skatinti jaunų žmonių socialinį dalyvavimą, savanorystę per įvairias užimtumo veiklas.

Projekto veiklomis bus siekiama moksleiviams ne tik padėti susirasti savanorystės vietą, bet ir padėti išsiaiškinti kas gi yra savanorystė? Kuo ji naudinga? Dalyvaudami bendrose kūrybinėse veiklose susipažins su asmenų turinčių negalią poreikiais bei gebėjimais.

Pirmo susitikimo metu buvo vykdomos veiklos skirtos susipažinimui, geriau vienas kito pažinimui. Moksleiviai ir dienos centro lankytojai pasakojo apie savo pomėgius, dalyvavo bendrose veiklose ir savęs vertinime.

Naujienas sekite mūsų "Facebook" paskyroje.


Advento laikotarpis – atsinaujinimo, atsiprašymo, susitaikymo metas. Kalėdų stebuklas – tai atgaiva sielai. Būtent šiuo laikotarpiu norisi išsakyti savo nuomonę apie protinės/psichinės negalios asmenis, jų buvimą ir įsiterpimą mūsų visuomenėje.

Mūsų akimis, jie, kaip visi žmonės, įkūnija žmogiškąją pilnatvę: geba ne tik tai priimti, bet ir duoti kitiems. Jie labiau apdovanoti širdies bendryste, paprastumu, stipresniu pasitikėjimu kitais,  jiems svetimos kai kurios socialinių normų pretenzijos.

Knygoje ,,Kiekvienas žmogus šventa istorija“, rašoma, kad protinės negalios žmonės gyvena arčiau esmės. ,,Mūsų konkurencingoje visuomenėje, kur pernelyg akcentuojama jėga ir vertė, jiems labai sunku rasti savo vietą – jie pralaimi kovą dėl galios. Savo ruožtu visuomenės silpnieji, turintys savitą draugystės ir širdžių bendrystės pajautą, gali paveikti ir perkeisti stipriuosius, jei tik šie nori išgirsti iš apačios ateinantį balsą. Pasidalijusioje ir susiskaldžiusioje mūsų visuomenėje, šie neįgalieji yra toji vienijanti gija, galinti jungti žmones bendrystei. Štai jų vieta ir reikšmė visuomenėje. Mums jie įgyja svarbų vaidmenį – gydyti sužeistas širdis, griauti žmones skiriančias užtvaras, kurios trukdo būti laimingiems...“ (Žanas Vanje).

Stovint ant nuostabių artėjančių švenčių slenksčio norime palinkėti – prasmingų ir svarbių darbų, drąsių idėjų, atvirumo viskam, kas nauja!

Ir išmintis telydi Jūsų sprendimus.

Dienos centro bendruomenė

Viešoji įstaiga ,,Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ (toliau – Įstaiga) 2019 m. balandžio – lapkričio mėnesiais įgyvendino projektą ,,Buvimas kartu ,,kiTAIP“. Įgyvendinant projektą buvo siekiama asmenų su negalia socialinio dalyvumo visuomenėje, skatinome jaunus žmones savanorystei bei socialiniam verslumui per įvairias veiklas. Projekto partneriai: Šiaulių rajono Švietimo pagalbos tarnyba su Šakynos pagrindine mokykla, Šiaulių valstybinė kolegija, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija ir Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šiaulių rajono Viltis“. Projekto iškeltas tikslas – siekti neįgaliųjų socialinio dalyvumo visuomenėje, skatinant jaunų žmonių savanorystę bei socialinį verslumą.

Šio projekto dėka, turėjome galimybę dalintis gerąją praktine patirtimi apie asmenis turinčius protinę / kompleksinę negalią, jų poreikius, gebėjimus ir galimybes. Projekto dalyviai neturintys negalios, mokymų, užsiėmimų ir išvykų metu susipažino su socialine realybe, kurioje ne visi asmenys yra tobuli, išskirtinai gražūs ir gabūs. Jie kartu kūrė ir gamino ypatingus dirbinius. Refleksijos metu buvo smagu išgirsti jaunų žmonių pamąstymus apie asmenis su proto negalia, pateikiame kelias citatas: „kokie jie atviri ir paprasti“; ,,gaila, kad mes gyvename toli (Šakynos pagrindinės mokyklos mokinys), norėčiau čia savanoriauti“; ,,jie tokie pat, kaip mes, tik draugiškesni...“. Su Šiaulių rajono šveitimo pagalbos tarnybos metodininke darbui su jaunimu Edita Giržadiene ir Šakynos pagrindinės mokyklos moksleiviais vyko ,,minčių lietus“, kaip pateikti pagamintus dirbinius verslininkams, kaip juos estetiškai supakuoti, ,,aprengti“. Buvo kuriami įpakavimai, etiketės / reklamos. Šiaulių valstybinės kolegijos studentai pateikė idėjų ir minčių, kaip apipavidalinti dirbinius. Projekto metu buvo kuriami nuostabūs darbai: iš molio, tekstilės, karoliukų ir antrinių žaliavų. Pagamintiems darbeliams buvo sukurtas skaitmeninis dirbinių katalogas Įstaigos socialiniame tinkle, sukurta Instagram paskyra ir sukurta meninių ypatingų dirbinių foto nuotraukų dėžutė.

Skatinome jaunus žmones savanorystei, nes ką kasdien skleidžiame kitiems, sugrįžta mums. Savanorystės pagrindu grindžiama veikla laikoma vienu iš pilietinės visuomenės pagrindų. Pagrindinis tokio žmogaus tikslas – padėti kitiems, siekti visuomeninės naudos, bet ne asmeninės. Tai yra viena iš prigimtinių žmogaus savybių – padėti kitiems, kad pats galėtų jaustis laimingu. Savanorystė su asmenimis turinčiais protinę negalią kol kas dar nėra labai populiari dėl vyraujančių stereotipų, įvairių požiūrių ir įsitikinimų. Kiekvienas iš mūsų turėtume padėti vieni kitiems sprendžiant kasdieninio gyvenimo sunkumus. Asmenims, turintiems negalią (ypač su proto ir kompleksinę negalią), reikalinga kitų pagalba, bendraujant ir būnant kartu. Jie yra viena iš visuomenės mažumų, kurių socialinis dalyvavimas visuomenės gyvenime yra ribotas. Savanorystė, tai yra galimybė neformalioje aplinkoje pažinti tokį asmenį, atrasti jo vertybes ir priimti jį tokį, koks jis yra.

Su Šiaulių valstybinės kolegijos studentais ir bendrijos ,,Šiaulių rajono Viltis“ nariais dalyvavome neįgaliųjų mugėje/šventėje ,,Tau Vilniau“, kurioje vyko ypatingų dirbinių mugė/pardavimas.

Suorganizuota projekto ,,Buvimas kartu ,,kiTAIP“ baigiamoji konferencija ,,Savanorystė ir socialinis verslumas“, skirta Tarptautinės žmonių su negalia dienos paminėjimui. Konferencija vyko Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje, gimnazijos direktorius Albinas Jokubauskas pasidžiaugė širdies bendryste ir buvimu kartu ,,kiTAIP“. Gimnazijos mokiniai – savanoriai nuostabiai pravedė konferenciją ir jos metu asistavo Įstaigos lankytojams. Pabaigoje buvo suorganizuota socialinė akcija ,,Buvimas kartu ,,kiTAIP“ su projekto partneriais ir Kuršėnų miesto bendruomenės nariais sustoję ratu ir susikibę rankomis atlikome dainą ,,Reikia draugą turėti“.

Sukurtas Įstaigos svetainėje Dirbinių katalogas, meninių dirbinių foto nuotraukų dėžutė ir įdėtos dirbinių nuotraukos Instagram paskyroje, suteiks galimybę viešinti mūsų ypatingus darbus Šiaulių rajono gyventojams, verslininkams. Mes tikime, kad dirbinius pirks socialiai atsakingos įmonės, taip bus įprasmintas lankytojų darbas ir motyvuos juos dirbti, kurti ir save realizuoti.

Tik buvimas kartu leidžia pažinti kito žmogaus vidinį pasaulį.