Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą

2020 metų birželio 9 dieną VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ pasirašė dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartį, su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Projekto

Skaityti plačiau