EQUASS KOKYBĖS SISTEMOS DIEGIMO KELIAS

Admin/ 10 gruodžio, 2021/ NAUJIENOS

2020-2021 m. Įstaiga įgyvendina projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą. EQUASS kokybės sistemos diegimo metu Įstaigoje buvo parengti 22 dokumentai ir 12 veiklos rezultatų.

Gruodžio 7-8 d. Įstaigoje vyko EQUASS kokybės sistemos išorinis auditas. Jo metu vyko Įstaigos pristatymas, susipažinimas su parengtais dokumentais. Auditorė atliko interviu su paslaugų gavėjais, jų tėvais/globėjais, darbuotojais, vadovais, Įstaigos dalininkais ir socialiniais partneriais. Paskutinę dieną auditorė apibendrino ir pozityviai įvertino Įstaigos darbuotojų nuoširdų darbą, įdiegtas inovacijas ir pasiektus rezultatus. Auditorės parengta ataskaita bus siunčiama į Briuselį, kuriame nepriklausomi auditoriai įvertins Įstaigos atitikmenį EQUASS kokybės sistemos standartams. Tikėtina, kad 2022 m. pradžioje Įstaigos bendruomenė galės džiaugtis EQUASS Assurance sertifikatu.

Kelias iki išorinio audito buvo ilgas ir sunkus, tačiau pasiekti rezultatai pranoko visus lūkesčius. Spindinčios paslaugų gavėjų akys liudija, kad EQUASS kokybės sistemos įdiegimas – pasiteisino.

MES TAI PADARĖME… ESAME STIPRI KOMANDA… MŪSŲ KREDO: „NIEKO – BE NEĮGALIŲJŲ“.