Korupcijos prevencija

Įstaiga yra suinteresuota, kad teikiant dienos socialinės globos paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (LR Baudžiamajame kodekse numatytos kyšininkavimo veikos – kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą).

Už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus yra numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

Įstaiga atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje. Į įstaigą gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie Įstaigos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Apie Viešojoje įstaigoje ,,Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ pastebėtus galimus korupcijos atvejus piliečiai gali pranešti direktoriui, atsakingam už korupcijos prevencijos ir kontrolę elektroniniu paštu dienoscentras.kursenai@gmail.com telefonu (8 41) 580778.

Apie korupcinio pobūdžio veiklas taip pat galite pranešti:

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) elektroniniu paštu pranesk@stt.lt ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333. Taip pat, palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“.

Šiaulių rajono savivaldybei el. paštu prim@siauliuraj.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 41) 420472.

Korupcijos prevencijos programa

2019-2020 m. Korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas

2018 m. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės