Įstaiga įgyvendina projektą "Buvimas kartu kiTAIP", kurio tikslas suprasti kitokį, platų, spalvingą ir kartais neįtikėtiną proto ir kompleksinę negalią turinčių žmonių vidinį pasaulį. Susitikimų su Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos mokiniais metu, Įstaigos darbuotojai atskleidė negalios ir ligos skirtumus, negalių rūšis, bendravimo ypatumus, visuomenėje vyraujančius stereotipus ir mitus. Gimnazistai daugiau sužinojo apie neįgaliųjų gebėjimus, Įstaigoje vykdomas veiklas bei savanorystės perspektyvas.

Gegužės 9 d. spalvingais balionais papuoštoje Lauryno Ivinskio aikštėje, Kuršėnuose, vyko Europos dienos minėjimo šventė „Pavasario ritmai – 2019 Europoje“. Šventėje dalyvavo ir Įstaigos lankytojai, kurie išbandė įvairius edukacinius užsiėmimus: Ebru meną, nusifotogravo prie fotosienelės, dekoruotos Europos Sąjungos atributika, sudalyvavo skanėstų gaminimo pamokėlėje, pasigamino segę-papuošalą. Labiausiai Įstaigos lankytojams patiko interaktyvios realybės akiniai, kurie suteikė daug įspūdžių ir naujų potyrių.

Gegužės 3 d. Lietuvoje ir pasaulyje minima Saulės diena, kuri skirta atkreipti dėmesį į saulės energijos galimybes. Šią dieną Įstaigos lankytojai piešė ir spalvino įvairius lygius ir ornamentuotus skritinėlius, amuletus, simbolizuojančius saulės ženklą. Spalvingais piešiniais, skatinančiais daugiau šypsotis ir dalinti vienas kitam geras emocijas, buvo išpuošta visa Įstaiga.