Priėmimo tvarka

VšĮ ,,Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims" dienos socialinės globos paslaugas skiria Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą socialinių paslaugų skyrimo, vertinimo, finansinių galimybių mokėti už paslaugas ir paslaugų teikimo Šiaulių rajone tvarką.  Todėl siekiant gauti Įstaigos teikiamas paslaugas, pirmiausia reikia kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.