VEIKLA

2014 m. spalio 15 d. Įstaigai yra išduota institucinė socialinė globos (dienos) suaugusiems asmenims su negalia licencija. 

Dienos socialinė globa teikiama suaugusiems, intelekto ir kompleksinę negalią turintiems asmenims. Paslaugos teikiamos pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 7.00 val. iki 15.45 val.