TARPINSTITUCINĖ NEĮGALIŲJŲ SPORTO ŠVENTĖ KURŠĖNUOSE

Admin/ 23 rugsėjo, 2022/ NAUJIENOS

Krenta spalvoti lapai, šiugžda po kojomis ruduo… VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ (toliau-Įstaiga) kartu su Šiaulių rajono sporto mokyklos treneriais ir jų ugdytiniais-savanoriais nusprendė prasmingai praleisti rudens popietę ir įgyvendinti tarpinstitucinę sporto šventę Daugėlių stadione. Ši sporto šventė – tai viena iš projekte „Sportuok, atakuok-raumenuką pakelnok!!!”, kurį finansuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracija per Jaunimo reikalų tarybą, numatytų veiklų.

Į sporto šventę atvyko negalią turintys bičiuliai iš įvairių įstaigų: Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro; Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro; Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Radviliškio Viltis“ dienos socialinės globos centro „Vilties sodas“; Jurdaičių socialinės globos namų bei Žagarės specialiosios mokyklos Dienos užimtumo centro. Šventė prasidėjo iškilminga eisena ir Lietuvos Respublikos himno giedojimu. Visiems susirinkusiems sveikinimo žodžius tarė Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė, Šiaulių rajono sporto mokyklos direktorė Ilona Vaičiulienė ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė Simona Dambrauskienė. Šventės dalyviai varžėsi įvairiose estafetėse, kurias parengė ir koordinavo savanoriai. Taip pat buvo galima sudalyvauti Šiaulių policijos bendruomenės pareigūnų organizuojamose prevencinėse programose.

Šventės organizavimo ir įgyvendinimo metu teko susidurti su įvairiais iššūkiais, kuriuos įveikėme tik būdami kartu, susitelkę, tarpusavyje bendraudami, bendradarbiaudami ir pasitikėdami vieni kitais. Projekto metu įgyta patirtis lavino Įstaigos paslaugų gavėjų ir savanorių įvairias socialines kompetencijas.