Kitos paslaugos

  1. Informavimas, konsultavimas, atstovavimas;
  2. Pagaminto maisto paslauga;
  3. Transporto paslauga;
  4. Įvairi projektinė veikla.