Kitos paslaugos

1. Informavimas, konsultavimas, atstovavimas;
2. Pagaminto maisto paslauga;
3. Transporto paslauga;
4. Laisvalaikio, kultūrinio gyvenimo organizavimas: kasmetiniai, kalendoriniai ir kiti;
5. Šventiniai renginiai, ekskursijos, pažintinės išvykos.