VYKDOMI PROJEKTAI

2022 m.

 • Projektas ,,Sportuok, atakuok – raumenuką pakelnok!“, finansuojamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos per Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybą. Projekto tikslas – siekti neįgaliųjų socialinio dalyvumo visuomenėje, skatinti jaunų žmonių savanorystę per įvairias fizinį aktyvumą skatinančias veiklas.
 • Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamas projektas ,,Gyvūno paguoda sveikatą duoda“. Pagrindinis projekto tikslas – – didinti paslaugų gavėjų, jų tėvų/globėjų ir bendruomenės narių motyvaciją aktyviai, naudingai leisti laisvalaikį, įtraukiant juos į fizinę ir psichoemocinę būklę gerinančias veiklas.
 • Projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia plėtra Šiaulių rajono savivaldybėje“

Projekto vertė:   885 536,42 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-12-17 iki 2023-03-30.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondo lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Pagrindinė projektu sprendžiama problema – nepakankamas bendruomeninių apgyvendinimo su parama  paslaugų bei dienos socialinio užimtumo paslaugų prieinamumas asmenims, kuriems dėl proto negalios ar psichikos sutrikimų nustatytas visiškas nesavarankiškumas, specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir reikalinga nuolatinė specializuota slauga ir globa. Dienos užimtumo paslaugos tikslinei grupei yra teikiamos savivaldybėje, tačiau čia veikiančios įstaigos nėra pajėgios priimti naujai bendruomenėse apsigyvensiančių asmenų su proto ar psichine negalia. Socialinių dirbtuvių paslaugos rajone nėra teikiamos.

Projekto tikslas – sukurti sąlygas reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugų gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje.

Projekto veiklos

– Grupinių namų statyba – Kuršėnų mieste planuojama pastatyti 2 grupinio apgyvendinimo namus.

– Apsaugoto būsto pirkimas – Kuršėnų mieste planuojama įsigyti 4 kambarių butą, 4 asmenų apgyvendinimui, baldus ir įrangą.

– Socialinių dirbtuvių steigimas- patalpų, esančių Pramonės g. 2, Kuršėnuose, remontas, baldų ir įrangos įsigijimas. Numatomas veiklos pobūdis – gėlių, daržovių daigų auginimas, prekyba, prieskoninių augalų auginimas, skalbimo, džiovinimo, lyginimo paslaugos, ir kt.

Projekto rezultatai

Įgyvendinus projektą pagerės bendruomeninių apgyvendinimo su parama  paslaugų bei dienos socialinio užimtumo paslaugų prieinamumas proto ir/ar psichinę negalią turintiems asmenims Šiaulių rajone  – bus sukurta /pritaikyta būtina infrastruktūra ir įsigyta reikiama įranga.

Projekto vadovas

Jolanta Šiuparienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja,

Tel.: (8 41) 596 690, +370 630 93 696.

El. p. jolanta.siupariene@siauliuraj.lt

 

Projekto partneris – VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“.

 

2021 m.

Įstaiga vykdė projektą „Aplink ratu du kartus“, kuriuo buvo siekiama skatinti paslaugų gavėjų ir jų tėvų/globėjų teigiamą požiūrį į fizinį aktyvumą, gerinti emocinę sveikatą, didinant jų motyvaciją aktyviai leisti laisvalaikį.

2020 m.

Projektas „Aktyvi fizinė veikla – sveikatos spindesys“, kurio pagrindinis tikslas – formuoti teigiamą bendruomenės narių požiūrį į sveiką gyvenimo būdą bei kurti sveiką aplinką, skatinant sveikatingumą ir fizinį aktyvumą. Projektą finansavo Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.

2019 m.

 • Projektas ,,BUVIMAS KARTU kiTAIP“, kurio pagrindinis tikslas – siekti neįgaliųjų socialinio dalyvumo visuomenejė, skatinti jaunų žmonių savanorystę bei verslumą per įvairias užimtumo veiklas.  Projektas finansuojamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos per Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybą. Įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m. balandžio 9 d. – 2019 m. gruodžio 6 d.
 • Projektas ,,Sveikatos gūsis“, kurio pagrindinis tikslas – didinti proto negalią turinčių asmenų, jų tėvų/globėjų ir bendruomenių narių motyvaciją aktyviai, naudingai leisti laisvalaikį, įtraukiant juos į sveikatą puoselėti skatinančias veiklas. Projektą finansuoja Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa. Įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m. gegužės 6 d. – 2019 m. spalio 9 d.

2018 m.

 • Įstaiga dalyvavo projekte ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001“, partnerio teisėmis. Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio Įstaigoje yra teikiamos laikino atokvėpio paslaugos 10-iai sunkios negalios asmenų šeimoms, jų globėjams/rūpintojams.
 • ,,Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ projektas, finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės darbo ir apsaugos ministerijos per Šiaulių rajono savivaldybę. Dalyviams, projekto įgyvendinimo metu, teikiamas neįgaliųjų dienos užimtumas (savivarka, kasdienės veiklos įgūdžių palaikymas, atkūrimas, ugdymas; mokymas sveikai gyventi; mokymas pažinti ir valdyti negalią – bendravimas savipagalbos grupėse), užimtumas įvairiose amatų veiklose (keraminių gaminių gaminimas; įvairių daiktų dekoravimas; popieriaus plastika; medžio dirbinių dekoravimas), meninių gebėjimų ugdymas ir pagalba neįgaliųjų šeimos nariams. Projektas vykdomas nuo 2018 m. sausio 2 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.
 • Projektas ,,Neįgaliųjų jausmų spalvos-2„, finansuojamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos per Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybą. Šio projekto metu tęsiamos praėjusiais metais sėkmingai įgyvendinto projekto ,,Neįgaliųjų jausmų spalvos“ idėjos. Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2018 m. balandžio 9 d. iki 2018 m. rugsėjo 28 d.
 • Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamas projektas ,,Sveikatos spindesys“.  Pagrindinis projekto tikslas – didinti proto negalią turinčių asmenų, jų tėvų/globėjų ir bendruomenių narių motyvaciją aktyviai, naudingai leisti laisvalaikį, įtraukiant juos į sveikatą puoselėti skatinančias veiklas.

2017 m.

 • ,,Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ projektas, kurio pagrindinis tikslas – teikti paslaugas, kurios atkurtų ar palaikytų neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų savarankiškumą ir užimtumą bei dalyvumą visuomenės gyvenime. Šio projekto įgyvendinimo metu teikiamos pastovios, nuolatinio pobūdžio veiklos: savitvarka, kasdienės veiklos įgūdžių palaikymas, atkūrimas, ugdymas; Mokymas sveikai gyventi; Mokymas pažinti ir valdyti negalią savipagalbos grupėse; Keraminių dirbinių gaminimas (molio lipdymas, žiedimas, dekoravimas, raižymas, degimas krosnyje); Įvairių dirbinių gaminimas iš vilnos, daiktų dekoravimas (dekupažas ant gipso, stiklo, medinių dirbinių); Darbelių gaminimas iš popieriaus (atviručių, skirtukų, dėžučių gamyba); Įvairių dirbinių iš medžio gaminimas (deginimas, raižymas, skaptavimas); Meninių gebėjimų mokymas; Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.
 • Projektas ,,Neįgaliųjų jausmų spalvos“, finansuojamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos per Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybą. Šio projekto tikslas – siekti neįgaliųjų stigmatizacijos mažinimo per jų socialinį dalyvumą bendruomenės gyvenime bei skatinti jaunų žmonių savanorystę.
 • Projektas ,,Sportas + sveikas maistas = SVEIKATA“, kurį finansuoja Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa. Pagrindinis projekto tikslas – didinti proto negalią turinčių asmenų, jų tėvų ir senjorų motyvaciją aktyviai, naudingai leisti laisvalaikį, bei gilinti žinias apie sveiką gyvenseną, įtraukiant juos į sveikatą puoselėti skatinančias veiklas.
 • Įstaiga dalyvauja projekte ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001“, partnerio teisėmis. Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio Įstaigoje yra teikiamos laikino atokvėpio paslaugos 10-iai sunkios negalios asmenų šeimoms, jų globėjams/rūpintojams.

2016 m.

 • ,,Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ projektas, finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės darbo ir apsaugos ministerijos per Šiaulių rajono savivaldybę. Tikslai: ugdyti protinės negalios ir autizmo sindromą turinčių asmenų kasdieninės veiklos įgūdžius skatinant savarankiškumą; Mokyti įvairių amatų, meninių gebėjimų ir dalyvauti bendruomenės gyvenime; Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams. Projekto įgyvendinimo metu vykdomi: mokymo sveikai gyventi bei fizinio aktyvumo skatinimo, mokant atitinkamus mankštos pratimus užsiėmimai; Mokymo pažinti ir valdyti negalią savipagalbos grupių užsiėmimai; įvairių amatų mokymai; kasdieninės veiklos buitinių įgūdžių palaikymo, atkūrimo bei saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimo užsiėmimai.
 • Projektas ,,Idėjoms – žalia šviesa…„, finansuojamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos per Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybą. Pagrindinis projekto tikslas – didinti jaunimo socialinį dalyvavimą bendruomenės gyvenime, praktiškai tobulinant jų socialinius, verslumo įgūdžius bei skatinant savanorystę.
 • Projektas ,,Žolelių magija“, finansuojamas Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Šiuo projektu bus siekiama formuoti teigiamą bendruomenės narių požiūrį į sveiką gyvenimo būdą bei kurti sveiką aplinką, skatinant sveikatingumą ir fizinį aktyvumą.

2015 m.

 • ,,Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ projektas, kurio pagrindinis tikslas – suteikti galimybę, ypač sunkios negalios asmenims, realizuoti save įvairaus pobūdžio veikloje, užtikrinant paslaugų pastovumą ir kasdieninių socialinių įgūdžių lavinimą. Šį projektą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės darbo ir apsaugos ministerijos per Šiaulių rajono savivaldybę. Projekto įgyvendinimo metu vykdomi dailės ir keramikos užsiėmimai,  praktiniai mokymai didinantys savarankiškumą bei skatinantys fizinį aktyvumą.
 • Projektas ,,Po lietaus… VISUOMET šviečia saulė„, kurį finansuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracija per Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybą. Tai tęstinis „Nebebūsim kurmiai“ ir „Sluoksniuotas pyragas“ projektas, kuris praėjusiais metais gavo „Kūrybinės partnerystės“ nominaciją. Pagrindinis projekto tikslas – siekti tarpusavio supratimo ir patyčių tarp jaunimo mažinimo, per įvairias kūrybingumą ir bendradarbiavimą skatinančias veiklas.
 • Projektas ,,Sveikatos tinklas-2″. Tai tris metus sėkmingai įgyvendintų sveikatos projektų tęsinys. Pagrindinis šio projekto tikslas – skatinti pagyvenusių/senyvo žmonių socialinį dalyvavimą bendruomenės gyvenime per aktyvumą ir sveikatingumą skatinančias veiklas.

2014 m.

 • Tęstinis ,,Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ projektas, finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės darbo ir apsaugos ministerijos per Šiaulių rajono savivaldybę. Dienos centro lankytojai ir toliau gali džiaugtis meninės savairaiškos-teatro improvizacijos, muzikos, dailės terapijų, fizinio aktyvumo, keramikos, grupiniais ir individualiais užsiėmimais. Dėka šio projekto Dienos centre teikiama paslauga autizmo sindromą turintiems lankytojams.
 • Projektas ,,Sveikatos tinklas“, finansuojamas Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Pagrindinis tikslas – kurti sveikatos tinklą užmezgant ryšius su įvairiomis organizacijomis per sveikatingumą skatinančias veiklas. Tai tęstinis „Darni kaimynystė“ projektas.
 • Projektas ,,Sluoksniuotas pyragas“, finansuojamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos per Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybą. Tai tęstinis „Nebebūsim kurmiai“ projektas. Juo siekiama iškepti neįtikėtino didumo sluoksniuotą pyragą, kurio pagrindiniai ingredientai – klaidingų stereotipų apie neįgaliuosius naikinimas ir bendradarbiavimo su įvairiomis organizacijomis/įstaigomis tinklo kūrimas per įvairias kūrybiškumą skatinančias veiklas.

2013 m.

 • ,,Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės darbo ir apsaugos ministerijos per Šiaulių rajono savivaldybę. Šio projekto dėka negalią turintys Dienos centro lankytojai gali naudotis projekto vykdytojų  paslaugomis. Lankytojams organizuojami įvairūs meninės saviraiškos užsiėmimai; buitinių, higieninių įgūdžių ugdymas; kineziterapijos užsiėmimai.
 • Vasarą įgyvendintas ir tęstinis Europos bendrijos per programą „Veiklus jaunimas“ finansuotas projektas „Žirklės ir elektra“, kuriuo buvo dar labiau pasistūmėta link neigiamų stereotipų apie neįgaliuosius naikinimo ne tik Kuršėnuose, bet ir kituose mietuose.  Video apie projektą ,,Žirklės ir elektra“ galite peržiūrėti į paieškos langelį nukopijavę  šią nuodorą: http://www.youtube.com/watch?v=_rYSoBNaCf8
 • Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuotas projektas „Darni kaimynystė“, kurio tikslas plėtoti sveikos ir darnios kaimynystės idėjas pasitelkiant meno terapiją, kaip priemonę dvasiniam kūnui gydyti.
 • Projektas – „Nebebūsim kurmiai“, finansuotas iš  Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos. Šis projektas buvo užbaigtas gražia akcija „Gėrio angelų tinklas“