VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ (toliau – Įstaiga) pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą,  yra pelno nesiekianti ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Steigėjai: Šiaulių rajono savivaldybė, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Viltis“, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Šiaulių rajono Viltis“. Įstaiga įsteigta 2008 m. balandžio 8 d. Nr. SRZ-374,  veikla pradėta 2011 m. rugsėjo 1 d. Teikiamos dienos globos socialinės paslaugas asmenims su proto ir/ar kompleksine negalia. Įstaigai vadovauja direktorė Virginija Norvaišienė, veiklą kuruoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

ĮSTAIGOS VIZIJA – paslaugų gavėjams sudaryti sąlygas ir juos įgalinti visaverčiam bendruomeniniam gyvenimui humaniškoje visuomenėje.

ĮSTAIGOS MISIJA – teikti profesionalias socialines paslaugas bendruomeninėje aplinkoje skatinant paslaugų gavėjų dalyvumą, sukuriant jų galių ir gebėjimų realizavimo sąlygas.

VERTYBĖS, KURIOMIS VADOVAUJAMASI TEIKIANT PASLAUGAS:

  • Pagarba ir orumas;
  • Unikalumas;
  • Etika;
  • Atvirumas visuomenėje;
  • Atsakingumas;
  • Bendradarbiavimas;
  • Profesionalumas ir kokybė.