2020 metų birželio 9 dieną VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ pasirašė dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartį, su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto vykdytojas – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

Įstaigai svarbu, kad teikiamos socialinės paslaugos būtų efektyvios, rezultatyvios ir kompleksiškos. Taip pat svarbu, kad įstaigoje susiformuotų vieningas, suprantamas ir aiškus socialinių paslaugų kokybės suvokimas, socialinio darbo tikslų iškėlimas, tinkamų metodų ir priemonių parinkimas bei taikymas, vyktų nuolatinis darbuotojų žinių gilinimas ir kompetencijų ugdymas, paremtas kokybės kultūros stiprinimu.

Diegiant EQUASS kokybės sistemą, VšĮ Valakupių reabilitacijos centre vyko dviejų dienų vadovų mokymai, kuriuose dalyvavo įstaigos direktorė V. Norvaišienė, apie įstaigos kokybės valdymą, EQUASS principus ir reikalavimus ir pokyčių valdymą, siekiant didinti gebėjimus valdyti EQUASS diegimo procesą bei kurti naują įstaigos kokybės kultūrą. Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams A. Čepienė dalyvavo trijų dienų trukmės koordinatorių mokymuose. Mokymų metu buvo suteikta žinių apie EQUASS standarto reikalavimus, diegimo organizacijoje strategiją ir proceso įgyvendinimą ir kitus svarbius EQUASS diegimo aspektus bei buvo atsakyta į iškilusius klausimus. Įstaigai paskirtas sertifikuotas EQUASS kokybės sistemos konsultantas, kuris konsultuos ir padės pasiruošti EQUASS diegimo procesui ir išorės auditui. Konsultantas pravedė įstaigos darbuotojams, socialiniams darbuotojams, socialinio darbuotojo padėjėjams, užimtumo specialistams vienos dienos trukmės mokymus apie EQUASS kokybės sistemą. Po mokymų atliktas socialinių paslaugų kokybės įvertinimas (savianalizė), o EQUASS konsultantas įgyvendins įvertinimo klausimynų analizę bei paruoš rekomendacijas. Remiantis pateiktomis rekomendacijomis, įstaiga turės parengti EQUASS diegimo planą. Viso EQUASS diegimo etapo laikotarpiu konsultantas teiks reikalingą informaciją, palaikys ir motyvuos įstaigos darbuotojus taikyti naujas praktikas, pasirengti reikalingus dokumentus, susijusius su Įstaigos atitikimu EQUASS kokybės reikalavimams.

Pagrindinės priežastys, lemiančios EQUASS kokybės sistemos diegimo poreikį yra siekis tobulėti, išlikti kūrybiškais, dinamiškais, patraukliais, vertais pasitikėjimo, gebančiais priimti šių dienų iššūkius. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems geros valios žmonėms, remiantiems mūsų veiklą ir pervedantiems VšĮ ,,Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ 1,2 proc. pajamų mokesčio. Jūsų dėka mes galime vykdyti prasmingą ir reikalingą veiklą.

Paaukotos lėšos padeda neįgaliesiems jaustis lygiaverčiais, oriais žmonėmis, sugebančiais kurti, dirbti, tobulėti.

SKIRTI 1,2 proc. PARAMĄ JŪS GALITE PILDYDAMI FORMĄ PASIRINKTU BŪDU internetu arba ranka/raštu.

JEI NORĖTUMĖTE SKIRTI 1,2 PROC. PARAMĄ INTERNETU:

  1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
  2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
  3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
  4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
  5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

(!)   5 Mokestinis laikotarpis – 2019

(!)  6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔

(!)  E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]

(!)  E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 301739602

(!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Parama Dienos centrui

(!)  E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2

E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2023 m. (pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus).

Užpildytos formos pavyzdys:

 

 

 

 

Prašymą pervesti paramą Valstybinei mokesčių inspekcijai turite pateikti iki gyventojų pajamų deklaracijų termino pabaigos (t. y. gegužės 4 d. imtinai).

Įstaigos rekvizitai:

VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“

Įstaigos kodas 301739602

Durpynų g. 10, 81171 Kuršėnai, Šiaulių r.

Tikimės ir šiais metais sulaukti Jūsų paramos!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos Ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-342 DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gegužės 11 d. uždraudžiama žmonių su negalia veikla dienos ir užimtumo centruose.

Karantino metu dirbama nuotoliniu būdu. Kilus klausimams, prašome kreiptis telefonais:

Direktorė (8 609) 70610

Darbuotojas ūkio priežiūrai (8 675) 12856

Elektroninis paštas dienoscentras.kursenai@gmail.com