Nuoširdžiai dėkojame visiems geros valios žmonėms, remiantiems mūsų veiklą ir pervedantiems VšĮ ,,Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ 1,2 proc. pajamų mokesčio. Jūsų dėka mes galime vykdyti prasmingą ir reikalingą veiklą.

Paaukotos lėšos padeda neįgaliesiems jaustis lygiaverčiais, oriais žmonėmis, sugebančiais kurti, dirbti, tobulėti.

SKIRTI 1,2 proc. PARAMĄ JŪS GALITE PILDYDAMI FORMĄ PASIRINKTU BŪDU internetu arba ranka/raštu.

JEI NORĖTUMĖTE SKIRTI 1,2 PROC. PARAMĄ INTERNETU:

  1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
  2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
  3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
  4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
  5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

(!)   5 Mokestinis laikotarpis – 2019

(!)  6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔

(!)  E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]

(!)  E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 301739602

(!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Parama Dienos centrui

(!)  E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2

E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2023 m. (pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus).

Užpildytos formos pavyzdys:

 

 

 

 

Prašymą pervesti paramą Valstybinei mokesčių inspekcijai turite pateikti iki gyventojų pajamų deklaracijų termino pabaigos (t. y. gegužės 4 d. imtinai).

Įstaigos rekvizitai:

VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“

Įstaigos kodas 301739602

Durpynų g. 10, 81171 Kuršėnai, Šiaulių r.

Tikimės ir šiais metais sulaukti Jūsų paramos!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos Ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-342 DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gegužės 11 d. uždraudžiama žmonių su negalia veikla dienos ir užimtumo centruose.

Karantino metu dirbama nuotoliniu būdu. Kilus klausimams, prašome kreiptis telefonais:

Direktorė (8 609) 70610

Darbuotojas ūkio priežiūrai (8 675) 12856

Elektroninis paštas dienoscentras.kursenai@gmail.com

Vasario 16-oji (Valstybės atkūrimo diena) – nacionalinė Lietuvos šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui paminėti.

Lietuvos nepriklausomybės aktas – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad Lietuva atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę, su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Dokumentas pasirašytas Vilniuje, Pilies g. 26, po to kai dr. Jonas Basanavičius rado kompromisą tarp dešinesnių ir socialdemokratinių pažiūrų politikų. Vasario 16-osios akto tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, o pasirašė 20 tarybos narių.

1918 m. vasario 16-osios aktas tapo pagrindu, kuris vienijo žmones, kovojusius už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Dėl to ši data sovietų okupacinei valdžiai tapo pačia pavojingiausia ir daugiausia problemų keliančia. Vasario 16-ąją pasirašytą nepriklausomybės aktą Rusija pripažino, 1920 m. liepos 12 d. pasirašydama su atkurta Lietuva Taikos sutartį. Deja, taika truko tik iki 1940 metų.