Nuoširdžiai dėkojame visiems geros valios žmonėms, remiantiems mūsų veiklą ir pervedantiems VšĮ ,,Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ 1,2 proc. pajamų mokesčio. Jūsų dėka mes galime vykdyti prasmingą ir reikalingą veiklą.

Paaukotos lėšos padeda neįgaliesiems jaustis lygiaverčiais, oriais žmonėmis, sugebančiais kurti, dirbti, tobulėti.

SKIRTI 1,2 proc. PARAMĄ JŪS GALITE PILDYDAMI FORMĄ PASIRINKTU BŪDU internetu arba ranka/raštu.

JEI NORĖTUMĖTE SKIRTI 1,2 PROC. PARAMĄ INTERNETU:

  1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
  2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
  3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
  4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
  5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

(!)   5 Mokestinis laikotarpis – 2019

(!)  6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔

(!)  E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]

(!)  E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 301739602

(!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Parama Dienos centrui

(!)  E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2

E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2023 m. (pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus).

Užpildytos formos pavyzdys:

 

 

 

 

Prašymą pervesti paramą Valstybinei mokesčių inspekcijai turite pateikti iki gyventojų pajamų deklaracijų termino pabaigos (t. y. gegužės 4 d. imtinai).

Įstaigos rekvizitai:

VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“

Įstaigos kodas 301739602

Durpynų g. 10, 81171 Kuršėnai, Šiaulių r.

Tikimės ir šiais metais sulaukti Jūsų paramos!

Vasario 16-oji (Valstybės atkūrimo diena) – nacionalinė Lietuvos šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui paminėti.

Lietuvos nepriklausomybės aktas – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad Lietuva atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę, su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Dokumentas pasirašytas Vilniuje, Pilies g. 26, po to kai dr. Jonas Basanavičius rado kompromisą tarp dešinesnių ir socialdemokratinių pažiūrų politikų. Vasario 16-osios akto tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, o pasirašė 20 tarybos narių.

1918 m. vasario 16-osios aktas tapo pagrindu, kuris vienijo žmones, kovojusius už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Dėl to ši data sovietų okupacinei valdžiai tapo pačia pavojingiausia ir daugiausia problemų keliančia. Vasario 16-ąją pasirašytą nepriklausomybės aktą Rusija pripažino, 1920 m. liepos 12 d. pasirašydama su atkurta Lietuva Taikos sutartį. Deja, taika truko tik iki 1940 metų.

Įstaiga bendradarbiaudama su Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija įgyvendina veiklos projektą „Savanorystės sūkurys“, kurio tikslas – skatinti jaunų žmonių socialinį dalyvavimą, savanorystę per įvairias užimtumo veiklas.

Projekto veiklomis bus siekiama moksleiviams ne tik padėti susirasti savanorystės vietą, bet ir padėti išsiaiškinti kas gi yra savanorystė? Kuo ji naudinga? Dalyvaudami bendrose kūrybinėse veiklose susipažins su asmenų turinčių negalią poreikiais bei gebėjimais.

Pirmo susitikimo metu buvo vykdomos veiklos skirtos susipažinimui, geriau vienas kito pažinimui. Moksleiviai ir dienos centro lankytojai pasakojo apie savo pomėgius, dalyvavo bendrose veiklose ir savęs vertinime.

Naujienas sekite mūsų "Facebook" paskyroje.


Advento laikotarpis – atsinaujinimo, atsiprašymo, susitaikymo metas. Kalėdų stebuklas – tai atgaiva sielai. Būtent šiuo laikotarpiu norisi išsakyti savo nuomonę apie protinės/psichinės negalios asmenis, jų buvimą ir įsiterpimą mūsų visuomenėje.

Mūsų akimis, jie, kaip visi žmonės, įkūnija žmogiškąją pilnatvę: geba ne tik tai priimti, bet ir duoti kitiems. Jie labiau apdovanoti širdies bendryste, paprastumu, stipresniu pasitikėjimu kitais,  jiems svetimos kai kurios socialinių normų pretenzijos.

Knygoje ,,Kiekvienas žmogus šventa istorija“, rašoma, kad protinės negalios žmonės gyvena arčiau esmės. ,,Mūsų konkurencingoje visuomenėje, kur pernelyg akcentuojama jėga ir vertė, jiems labai sunku rasti savo vietą – jie pralaimi kovą dėl galios. Savo ruožtu visuomenės silpnieji, turintys savitą draugystės ir širdžių bendrystės pajautą, gali paveikti ir perkeisti stipriuosius, jei tik šie nori išgirsti iš apačios ateinantį balsą. Pasidalijusioje ir susiskaldžiusioje mūsų visuomenėje, šie neįgalieji yra toji vienijanti gija, galinti jungti žmones bendrystei. Štai jų vieta ir reikšmė visuomenėje. Mums jie įgyja svarbų vaidmenį – gydyti sužeistas širdis, griauti žmones skiriančias užtvaras, kurios trukdo būti laimingiems...“ (Žanas Vanje).

Stovint ant nuostabių artėjančių švenčių slenksčio norime palinkėti – prasmingų ir svarbių darbų, drąsių idėjų, atvirumo viskam, kas nauja!

Ir išmintis telydi Jūsų sprendimus.

Dienos centro bendruomenė