KORUPCIJOS PREVENCIJA

Įstaiga yra suinteresuota, kad teikiant dienos socialinės globos paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (LR Baudžiamajame kodekse numatytos kyšininkavimo veikos – kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą). Už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus yra numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS ĮSTAIGOJE:  

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

Įstaigos vadovų ir viešuosius pirkimus atliekančių darbuotojų Privačių interesų deklaracijos teikiamos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) Privačių interesų registre (PINREG) ir Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka viešinamos VTEK interneto puslapyje https://pinreg.vtek.lt/app/deklaraciju-paieska.

Įstaigos darbuotojams, atsakingiems už viešųjų pirkimų atlikimą, yra nustatyti reputacijos ir nešališkumo bei konfidencialumo reikalavimai.

PRANEŠKITE APIE PAŽEIDIMUS:

  • Apie Įstaigoje pastebėtus galimus korupcijos atvejus, galite pranešti Renatai Kačkienei, atsakingai už korupcijos prevencijos kontrolę, elektroniniu paštu: dienoscentras.kursenai@gmail.com arba telefonu (8 41) 580778. Garantuojama, kad Jūsų tapatybė nebus atskleista.
  • Šiaulių rajono savivaldybei el. paštu prim@siauliuraj.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 41) 420472.
  • STT elektroniniu paštu pranesk@stt.lt  ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333. Taip pat, palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“.

Kreipiantis raštu prašome nurodyti:

  • vardą, pavardę;
  • savo gyvenamosios vietos adresą;
  • darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami (vardą, pavardę, pareigas);
  • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio veikla, taip pat laiką, vietą, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes ir kitas, Jūsų manymu, naudingas ir reikšmingas aplinkybes;
  • jei siunčiate laišką paštu, būtina nurodyti tikslų Jūsų ir mūsų adresą (VšĮ ,,Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“, Durpynų g. 10, Kuršėnai, Šiaulių r.).

Primename, kad LR įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį padarius nusikaltimą. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė LR baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje. Primename, kad Įstaiga neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio veiklas. Tokias teises turi STT.