SAVANORIAMS

Savanorystė – savotiški mainai, teikiantys pridėtinę vertę ne tik pačiam žmogui, bet ir visai aplinkai, visuomenei. VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ yra akredituota savanorystės įstaiga (SPRENDIMAS DĖL AKREDITACIJOS  16P-1.1-56 (5.26)), kurioje gali savanoriauti vyresni nei 14 metų (su tėvų/globėjų sutikimu) Lietuvos Respublikos piliečiai, Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai esantys užsieniečiai ir Europos Sąjungos piliečiai. Laukiame atsakingų, nuoširdžių, motyvuotų, komunikabilių, tolerantiškų, atvirų iššūkiams, turinčių ką pasiūlyti laisvalaikio užimtumui, edukacinei veiklai savanorių. Tokių, kurie norėtų padėti kitiems, tuo pačiu ir sau, keisti ir keistis.

Esate laukiami Įstaigoje jeigu:

 • Norite padėti, rūpintis;
 • Norite patobulinti savo bendravimo įgūdžius;
 • Norite geriau save pažinti;
 • Norite patirti savanoriavimo džiaugsmą;
 • Norite išmokti atsakomybės;
 • Norite dalintis patirtimi, gebėjimais, save realizuoti;
 • Turite pomėgių, kuriais norėtumėte pasidalinti ar nudžiuginti paslaugų gavėjus;
 • Turite idėjų, kaip paslaugų gavėjų kasdienybė galėtų būti šviesesnė, įdomesnė.

Savanoriai gali dalyvauti įvairiose veiklose:

 • Prisidėti prie kasdienės Įstaigos veiklos: dalyvaujant ir padedant paslaugų gavėjams užsiėmimuose;
 • Padėti organizuoti šventes, renginius. Organizuojant šiuos renginius savanoriai prisideda ruošiant renginių scenarijus, dekoracijas, rūpinasi renginių viešinimu. Savanoriai turi galimybę vesti renginius, žaidimus, fotografuoti;
 • Asistuoti paslaugų gavėjams įvairių išvykų, renginių metu;
 • Bendrauti su visais, kuriems reikalingas dėmesys;
 • Dalyvauti viešinant Įstaigos veiklą (mugės, jomarkai, įvairaus pobūdžio renginiai).

Jauni žmonės (14-29 m.), norintys pradėti savanorišką veiklą ir gauti  0,25 stojamojo balo, turi atlikti šiuos veiksmus:

 1. savanoriai turi užsiregistruoti į savanorių duomenų bazę: https://jst.jrd.lt/newCandidate . Registracija nėra atidaryta visus metus. Per metus skelbiamos 2 pagrindinės registracijos bei 2-3 papildomos registracijos savivaldybėse, kuriose lieka Jaunimo reikalų agentūros finansuojamų vietų arba papildomas finansavimas programos vietoms yra skiriamas iš konkrečios savivaldybės biudžeto. Informaciją apie registracijos paskelbimą galima sekti  puslapyje www. jra.l arba socialinio puslapio „Facebook“ paskyroje. Vietų skaičius programoje yra ribotas. Vietos skiriamos pagal registracijos datą ir laiką;
 2. informacija apie užsiregistravusius jaunuolius yra perduodama savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų (toliau – SVO organizacija) mentoriams, kurie po registracijos susisiekia su jaunuoliais bei padeda jiems apsispręsti, nukreipia juos į jų gebėjimus, lūkesčius, tikslus atitinkančią priimančią organizaciją (toliau – PO).
 3. PO pirmojo susitikimo su jaunuoliu metu, prieš pasirašant sutartį – aptaria abiejų pusių lūkesčius, galimas veiklos sritis ir kryptis, numatomas veiklas ir užduotis.
 4. jaunuolio tarnyba laikoma pradėta tik tada, kai pasirašoma trišalė sutartis tarp savanorio, SVO organizacijos ir PO. Sutarties pasirašymą inicijuoja SVO organizacija. Tik pasirašius sutartį – pradedama įgyvendinti programa, pildomi ir pateikiami kiekvieną mėnesį tarnybos laiko apskaitos dokumentai (savanorio grafikas).

Savanoriai, kurie įgyvendina daugiau nei 3 mėnesius savanoriškos veiklos, įgyja pažymėjimą– dokumentą patvirtinantį savanoriškos veiklos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius, tačiau tik 6 mėn. (ne mažiau nei 35 val./mėn.) nenutrūkstama savanoriška veikla suteikia 0,25 stojamojo balo pripažinimą stojant į pirmosios pakopos studijas.

Daugiau informacijos apie savanoriškos veiklos organizavimą Įstaigoje galima rasti paspaudus ant nuorodos: Savanoriškos veiklos organizavimo tvarkos aprašas

JEI SUSIDOMĖJOTE, SU NEKANTRUMU LAUKIAME MŪSŲ ĮSTAIGOJE!!!