Komunikacinių įgūdžių formavimas ir palaikymas

1. Projektinė veikla;
2. Tęstiniai skaitymo ir rašymo užsiėmimai, pinigų pažinimas;
3. Kompiuterinis raštingumas;
4. Komunikavimas ir bendravimas (įstaigoje, visuomenėje);
5. Emocinės būsenos suvokimas.