Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m.

2020 m. nepriklausomo auditoriaus išvada ir audito ataskaita

IV ketvirtis

2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

III ketvirtis

2020 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

II ketvirtis

2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

I ketvirtis

2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

**********

2019 m.

IV ketvirtis

2019 m. Finansiniu ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2019 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos

III ketvirtis

2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

II ketvirtis

2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

 I ketvirtis

2019 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

**********

2018 m.

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

III ketvirtis

III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis

II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

I ketvirtis

I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

**********

2017 m.

IV ketvirtis

2017 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. finansinės būklės ataskaita

2017 m. veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. nepriklauso auditoriaus išvada

III ketvirtis

III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis

II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

I ketvirtis

I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

I ketvičio veiklos rezultatų ataskaita

I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

**********

2016 m.

IV ketvirtis

IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

III ketvirtis

III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis

II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

I ketvirtis

I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

I kevirčio veiklos rezultatų ataskaita

**********

2015 m.

IV ketvirtis

IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita. Gryno turto pokyčių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita

III ketvirtis

III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis

II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

I ketvirtis

I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

**********

2014 m.

IV ketvirtis

2014 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

III ketvirtis

III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis

II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

I ketvirtis

I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

I ketvirčio veikos rezultatų ataskaita

**********

2013 m.

IV ketvirtis

2013 m. metinis finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

IV ketvirčio informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

III ketvirtis

III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis

II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

I ketvirtis

I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

I ketvirčio finasinės būklės ataskaita

I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

**********

2012 m.

2012 m. Finansinės būklės ataskaita pagal gruodžio 31 d. duomenis

2012 m. Veiklos rezultatų ataskaita pagal gruodžio 31 d. duomenis

2012 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas