Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas 2019 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis / pareigybių skaičius 2019 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis / pareigybių skaičius 2019 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis / pareigybių skaičius 2019 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis / pareigybių skaičius
1. Administracijos darbuotojai */2 */2 */2 */2
2. Socialiniai darbuotojai 850,00 / 2 850,00 / 2 850,00 / 2 850,00 / 2
3. Užimtumo specialistai 4,61/val. / 2,5 4,61/val. / 2,5 4,61/val. / 2,5 4,61/val. / 2,5
4. Individualios priežiūros personalas 694,00 / 6 693,00 / 7 693,00 / 7 693,00 / 6,5
5. Ūkio ir buitinių paslaugų personalas 593,25 / 2 593,25 / 2 593,25 / 2 593,25 / 2
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintu „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašu“ „<…> Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas,  praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metu praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis,  pateikiami tik gavus jo sutikimą“.