Psichosocialinės rizikos veiksnių tyrimo rezultatai

Psichosocialinių veiksnių darbo vietoje tyrimas atliekamas pagal psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinius nurodymus, patvirtintus LR SAM ir SAD ministro 2005 m. rugpjūčio 24d. įsakymu Nr. V-669/A1-241. 2023 m. darbuotojų vertinimą atliko UAB ,,SDG“ .

Susipažinti su 2023 m. tyrimo rezultatais galima paspaudus ant apačioje esančios nuorodos:

2023 M. TYRIMO REZULTATAI