Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą

2020 metų birželio 9 dieną VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ pasirašė dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartį, su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Projekto

Skaityti plačiau

Stabdomos paslaugos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos Ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-342 DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gegužės 11 d. uždraudžiama žmonių su negalia veikla dienos ir užimtumo centruose. Karantino metu dirbama nuotoliniu būdu. Kilus klausimams, prašome kreiptis telefonais: Direktorė (8

Skaityti plačiau

VASARIO 16 – oji – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Vasario 16-oji (Valstybės atkūrimo diena) – nacionalinė Lietuvos šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui paminėti. Lietuvos nepriklausomybės aktas – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad Lietuva atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę, su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Skaityti plačiau

„Savanorystės sūkurys“

Įstaiga bendradarbiaudama su Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija įgyvendina veiklos projektą „Savanorystės sūkurys“, kurio tikslas – skatinti jaunų žmonių socialinį dalyvavimą, savanorystę per įvairias užimtumo veiklas. Projekto veiklomis bus siekiama moksleiviams ne tik padėti susirasti savanorystės vietą, bet ir padėti išsiaiškinti kas gi yra savanorystė? Kuo ji naudinga? Dalyvaudami bendrose kūrybinėse veiklose susipažins su asmenų turinčių negalią poreikiais bei gebėjimais. Pirmo

Skaityti plačiau