Priėmimo tvarka

Dienos socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia (protine ir/ar kompleksine) paslaugas Įstaigoje skiria Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą socialinių paslaugų skyrimo, vertinimo, finansinių galimybių mokėti už paslaugas ir paslaugų teikimo Šiaulių rajone tvarką. Siekiant gauti Įstaigos teikiamas paslaugas, pirmiausia reikia kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba seniūniją.

 

Mokėjimas už dienos socialinę globą vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 ,,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ V skyriaus nuostatomis. Mokėjimo dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.