Veiklos sritys

Viešoji įstaiga ,,Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ (toliau – Įstaiga) – tai pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Steigėjai: Šiaulių rajono savivaldybė, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Viltis“, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Šiaulių rajono Viltis“. Įstaiga įsteigta 2008 m. balandžio 8 d. Nr. SRZ-374,  veikla pradėta 2011 m. rugsėjo 1 d.  Teikiamos dienos socialinės globos paslaugas proto ir kompleksinės negalios asmenims. Įstaigai vadovauja direktorė Virginija Norvaišienė, veiklą kuruoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.