VEIKLA

2014 m. spalio 15 d. Įstaigai yra išduota institucinė socialinė globos (dienos) suaugusiems asmenims su negalia licencija.

Pagrindiniai Įstaigos veiklos tikslai:

  • vykdyti sutrikusio intelekto ir kompleksinę negalią turinčių asmenų integraciją į visuomenę, didinant savarankiškumą visose žmogaus asmenybės funkcionavimo srityse;
  • suteikti galimybę šeimoms, kuriose gyvena asmuo (asmenys), dirbti bei teikti joms pagalbą;
  • plėsti socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje, užtikrinti jų kokybę, prieinamumą ir tęstinumą.

Veiklos sritys:

  • bendrosios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas Įstaigoje, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros organizavimas, kitos bendrosios socialinės paslaugos;
  • specialiosios socialinės paslaugos – socialinė priežiūra ir socialinė globa.