PARAMA ĮSTAIGAI

Nuoširdžiai dėkojame visiems geros valios žmonėms, remiantiems mūsų veiklą ir pervedantiems mūsų Įstaigai 1,2 proc. pajamų mokesčio. Jūsų dėka mes galime vykdyti prasmingą ir reikalingą veiklą. Paaukotos lėšos padeda neįgaliesiems jaustis lygiaverčiais, oriais žmonėmis, sugebančiais kurti, dirbti, tobulėti.

Primename, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. bus priimami tik e. būdu pateikti prašymai, popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami. 

JEI NORĖTUMĖTE SKIRTI 1,2 PROC. PARAMĄ:

 1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
 2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
 3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
 4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
 5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:
 • (!)   5 Mokestinis laikotarpis – 2022
 • (!)  6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
 • (!)  E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
 • (!)  E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 301739602
 • (!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Parama Įstaigai
 • (!)  E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
 • (!) E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2027 m. (pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus).

Užpildytos formos pavyzdys:

Prašymą pervesti paramą Valstybinei mokesčių inspekcijai turite pateikti iki gyventojų pajamų deklaracijų termino pabaigos (t. y. gegužės 2 d. imtinai).

Įstaigos rekvizitai:

 • VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“
 • Įstaigos kodas 301739602
 • Durpynų g. 10, 81171 Kuršėnai, Šiaulių r.

TIKIMĖS IR ŠIAIS METAIS SULAUKTI JŪSŲ PARAMOS!