DARBO PATIRTIES PASIDALINIMAS SU VšĮ ,,VILTIES ERDVĖ“ DARBUOTOJOMIS

Admin/ 23 lapkričio, 2022/ NAUJIENOS

Lapkričio 22 d. Įstaigos bendruomenė sulaukė svečių iš VšĮ „Vilties erdvė“. Pagrindinis susitikimo tikslas – pasidalinti darbo patirtimi apie socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą asmenims, turintiems proto ir (ar) kompleksinę negalią. Direktorė Virginija Norvaišienė supažindino svečius su Įstaigos patalpomis, vykdoma veikla. Susitikimo metu  aptartos opiausios problemos, nagrinėjamos realiai išgyvenamos situacijos, kurioms, diskusijos būdu, ieškota sprendimo būdų. Svečiai buvo sužavėti paslaugų gavėjų darbelių originalumu ir kūrybiškumu, negailėjo gražių žodžių apie Įstaigoje tvyrančią šilumą ir teigiamą atmosferą. Tikėtina, kad šiuo pažintiniu susitikimu buvo žengtas didelis žingsnis tolimesnio bendravimo ir bendradarbiavimo link.