GEROSIOS DARBO PATIRTIES PASIDALINIMAS JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

Admin/ 18 lapkričio, 2022/ NAUJIENOS

Lapkričio 17 d. Įstaigos bendruomenės nariai svečiavosi Jurdaičių socialinės globos namuose (toliau – globos namai). Pagrindinis susitikimo tikslas – pasidalinti gerąja darbo patirtimi.

Susitikimas prasidėjo globos namų direktorės Adelės Pociuvienės sveikinimo žodžiu ir Įstaigos direktorės Virginijos Norvaišienės padėka už galimybę susitikti ir tęsti jau keletą metų trunkančią draugystę. Vėliau Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė, vyresnioji socialinė darbuotoja Berta Pikelytė ir socialinė darbuotoja Rima Adomaitienė skaitė pranešimą „Socialinio darbo patirtys dirbant su asmenimis, turinčiais proto ir (ar) kompleksinę negalią“, kurio metu buvo pristatyta Įstaiga, teikiamos paslaugos, taikomi socialinio darbo metodai, pasidalinta gerąja patirtimi apie EQUASS kokybės sistemos diegimą ir jos teikiamą poveikį paslaugų gavėjams bei darbuotojams. Vėliau globos namų direktorės pavaduotoja Toma Kiminienė trumpai pristatė globos namus ir juose teikiamas paslaugas. Plačiau susipažinę su įstaigomis ir jų vykdoma veikla, Įstaigos darbuotojai pasivaikščiojo po globos namus, kad iš arti pamatytų kaip vyksta gyvenimas socialinės globos namuose. Kol darbuotojai dalinosi gerąja darbo patirtimi, Įstaigos paslaugų gavėjai tobulino savo meninius gabumus keramikos užimtume bei išbandė jėgas žaisdami ,,Bočia“ kartu su globos namų gyventojais.

Apibendrinant susitikimą galima teigti, kad jis buvo abipusiai naudingas, prasmingas ir daug ko pamokantis. Dėkojame Jurdaičų socialinės globos namams už šiltą priėmimą!