Informacija paslaugų gavėjams apie laisvas vietas

Vadovaujantis VšĮ ,,Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ dalininkų 2019 m. balandžio 25 d. priimtu nutarimu, protokolo Nr. 2., maksimalus lankytojų skaičius – 25 asmenys.

Šiuo metu Įstaigą lanko 26 lankytojai.

Laisvų vietų neturime.