ĮSTAIGOS VEIKLOS PASIEKIMŲ APTARIMO ŠVENTĖ

Admin/ 18 liepos, 2023/ NAUJIENOS

Saulėtą liepos 14 d. vyko šventė, kurioje buvo apibendrinti VšĮ ,,Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ veiklos pasiekimai. Visi atvykę turėjo galimybę pamatyti Įstaigos bendruomenės narių spektaklį „Bobutės ir…”. Šventės metu sveikinimo žodį tarė Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė bei Šiaulių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja Jolanta Šiuparienė. Įstaigos direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams Renata Kačkienė apibendrino įgyvendintus(-amus) projektus, pasiektus rezultatus. Vyresnioji socialinė darbuotoja Berta Pikelytė, socialinė darbuotoja Rima Adomaitienė ir užimtumo specialistė Živilė Rimeikienė plačiau papasakojo apie įvykdytas šventes, renginius, išvykas, paslaugų gavėjų įgalinimą bei jų atliekamą savanorišką veiklą už Įstaigos ribų.  Apibendrinant pasiektus rezultatus ir siekiant padėkoti Įstaigos darbuotojams, socialinės paramos skyriaus vedėja J. Šiuparienė ir direktorė V. Norvaišienė įteikė padėkos raštus. Šventės pabaigoje suorganizuotas neformalus pasibuvimas. Dėkojame visiems, kurie atvyko pradžiugino savo buvimu ir gera nuotaika.