PASLAUGŲ GAVĖJŲ TARYBOS ATASKAITA

Admin/ 2 vasario, 2022/ NAUJIENOS

Įgyvendinant „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ projektą, Įstaigoje buvo išrinkta paslaugų gavėjų taryba. Pagrindinis šios tarybos tikslas – vienyti Įstaigos paslaugų gavėjus bendrai veiklai, skatinant bendradarbiavimą, prisidedant prie Įstaigos veiklų įgyvendinimo. Visus metus paslaugų gavėjų taryba aktyviai dirbo siekdami įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Besibaigiant metams, Įstaigos bendruomenei buvo pristatyti nuveikti 2021 m. darbai. Didžiuojamės paslaugų gavėjų tarybos nuveiktais darbais, nes jų dėka buvo paįvairintos Įstaigos veiklos bei gerinama kitų paslaugų gavėjų gyvenimo kokybė.