Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą

Admin/ 28 balandžio, 2021/ NAUJIENOS

2020 metų birželio 9 dieną VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ pasirašė dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartį, su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto vykdytojas – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

Įstaigai svarbu, kad teikiamos socialinės paslaugos būtų efektyvios, rezultatyvios ir kompleksiškos. Taip pat svarbu, kad įstaigoje susiformuotų vieningas, suprantamas ir aiškus socialinių paslaugų kokybės suvokimas, socialinio darbo tikslų iškėlimas, tinkamų metodų ir priemonių parinkimas bei taikymas, vyktų nuolatinis darbuotojų žinių gilinimas ir kompetencijų ugdymas, paremtas kokybės kultūros stiprinimu.

Diegiant EQUASS kokybės sistemą, VšĮ Valakupių reabilitacijos centre vyko dviejų dienų vadovų mokymai, kuriuose dalyvavo įstaigos direktorė V. Norvaišienė, apie įstaigos kokybės valdymą, EQUASS principus ir reikalavimus ir pokyčių valdymą, siekiant didinti gebėjimus valdyti EQUASS diegimo procesą bei kurti naują įstaigos kokybės kultūrą. Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams A. Čepienė dalyvavo trijų dienų trukmės koordinatorių mokymuose. Mokymų metu buvo suteikta žinių apie EQUASS standarto reikalavimus, diegimo organizacijoje strategiją ir proceso įgyvendinimą ir kitus svarbius EQUASS diegimo aspektus bei buvo atsakyta į iškilusius klausimus. Įstaigai paskirtas sertifikuotas EQUASS kokybės sistemos konsultantas, kuris konsultuos ir padės pasiruošti EQUASS diegimo procesui ir išorės auditui. Konsultantas pravedė įstaigos darbuotojams, socialiniams darbuotojams, socialinio darbuotojo padėjėjams, užimtumo specialistams vienos dienos trukmės mokymus apie EQUASS kokybės sistemą. Po mokymų atliktas socialinių paslaugų kokybės įvertinimas (savianalizė), o EQUASS konsultantas įgyvendins įvertinimo klausimynų analizę bei paruoš rekomendacijas. Remiantis pateiktomis rekomendacijomis, įstaiga turės parengti EQUASS diegimo planą. Viso EQUASS diegimo etapo laikotarpiu konsultantas teiks reikalingą informaciją, palaikys ir motyvuos įstaigos darbuotojus taikyti naujas praktikas, pasirengti reikalingus dokumentus, susijusius su Įstaigos atitikimu EQUASS kokybės reikalavimams.

Pagrindinės priežastys, lemiančios EQUASS kokybės sistemos diegimo poreikį yra siekis tobulėti, išlikti kūrybiškais, dinamiškais, patraukliais, vertais pasitikėjimo, gebančiais priimti šių dienų iššūkius.