TĖVŲ/GLOBĖJŲ SUSIRINKIMAS ĮSTAIGOJE

Admin/ 8 liepos, 2022/ NAUJIENOS

Birželio 28 d. Įstaigoje vyko Įstaigos tėvų/globėjų susirinkimas, kurį pradėjo direktorė Virginija Norvaišienė pristatydama susirinkimo tikslą ir darbotvarkę. Vėliau direktorė pateikė informaciją apie gautą EQUASS kokybės sistemos sertifikatą, supažindino su atnaujintais ir naujai parengtais dokumentais, reglamentuojančiais Įstaigos veiklą. Susirinkimą tęsė Renata Kačkienė, direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams, kuri pristatė projektines veiklas, pateikė informaciją apie įsigytą naują mikroautobusą bei planuojamas atostogas. Įstaigos paslaugų gavėjų tarybos narė Renata ir vyresnioji socialinė darbuotoja Berta Pikelytė, tėvams/globėjams papasakojo apie įvykdytus renginius ir išvykas.

Apibendrinant pasiektus rezultatus ir siekiant padėkoti aktyviausiems Įstaigos bendruomenės nariams, direktorė V. Norvaišienė įteikė padėkos raštus. Padėkota šiems asmenims: EQUASS projekto kuratorei Aristidai Čepienei, Įstaigos vyresniajai socialinei darbuotojai Bertai Pikelytei, socialinei darbuotojai Rimai Adomaitienei, paslaugų gavėjų tarybos nariams: Renatai, Deivydui, Broniui, Mantui ir Kastyčiui. Susirinkimo pabaigoje paslaugų gavėjai suorganizavo neformalų pasibuvimą, kurio metu netrūko eilėraščių, dainų, žaidimų ir muzikos. Dėkojame visiems tėvams/globėjams, kurie pradžiugino savo buvimu ir gera nuotaika.