2022 M. EQUASS VEIKLOS REZULTATŲ PRISTATYMAS

Admin/ 15 vasario, 2023/ NAUJIENOS

EQUASS – tai sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. Svarbiausia EQUASS misija – plėtoti socialinių paslaugų sektorių, skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, užtikrinant paslaugų gavėjams Europos šalyse kokybiškas paslaugas pagal vieną standartą. 2021 m. Įstaiga buvo sertifikuota EQUASS kokybės sertifikatu.

Pagal EQUASS kokybės sistemos reikalavimus, Įstaiga yra įpareigota nuolat tobulinti savo teikiamas paslaugas ir kokybės procesus. Praėjus metams po sertifikato suteikimo ir vėliau kasmet privaloma pateikti veiklos rezultatus apie nuveiktus darbus. Sausio 27 d. Įstaigos bendruomenei buvo pristatyti 2022 m. Įstaigos veiklos rezultatai (nuoroda į dokumentą: https://dienoscentraskursenai.lt/wp-content/uploads/2023/02/20.-ISTAIGOS-VEIKLOS-REZULTATAI.pdf). Buvo aptarta 11 rezultatų, kurie atskleidė, kad pasiekta daug, tačiau yra sričių, kuriose reikia tobulėti. Po pristatymo bendruomenės nariai turėjo užpildyti anketą apie veiklos rezultatų supratimą. Didžiuojamės, kad per 2022 m. pavyko patobulėti beveik visose srityse. Ateinančiais metais sieksime dar geresnių rezultatų.