ĮSTAIGOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ TARYBOS ATASKAITA

Admin/ 15 vasario, 2023/ NAUJIENOS

Įstaigos paslaugų gavėjų taryba – demokratinė savivalda, suburianti Įstaigos paslaugų gavėjus ir darbuotojus aktualių klausimų sprendimui, iniciatyvų skatinimui, pasiūlymų, pageidavimų svarstymui. Pagrindinis tarybos tikslas – vienyti Įstaigos paslaugų gavėjus bendrai veiklai, skatinant bendradarbiavimą, prisidedant prie Įstaigos veiklų įgyvendinimo. Vasario 3 d. vyko paslaugų gavėjų tarybos veiklos ataskaita Įstaigos bendruomenei. Buvo papasakota apie visus organizuotus tarybos susirinkimus, jų metu svarstytus klausimus, nuveiktus darbus ir įgyvendintas idėjas. Didžiuojamės aktyviais Įstaigos paslaugų gavėjais ir jų iniciatyvomis.