Projekto „Buvimas kartu „kiTAIP“ baigiamoji konferencija

Admin/ 3 gruodžio, 2019/ NAUJIENOS

Viešoji įstaiga ,,Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ (toliau – Įstaiga) 2019 m. balandžio – lapkričio mėnesiais įgyvendino projektą ,,Buvimas kartu ,,kiTAIP“. Įgyvendinant projektą buvo siekiama asmenų su negalia socialinio dalyvumo visuomenėje, skatinome jaunus žmones savanorystei bei socialiniam verslumui per įvairias veiklas. Projekto partneriai: Šiaulių rajono Švietimo pagalbos tarnyba su Šakynos pagrindine mokykla, Šiaulių valstybinė kolegija, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija ir Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šiaulių rajono Viltis“. Projekto iškeltas tikslas – siekti neįgaliųjų socialinio dalyvumo visuomenėje, skatinant jaunų žmonių savanorystę bei socialinį verslumą.

Šio projekto dėka, turėjome galimybę dalintis gerąją praktine patirtimi apie asmenis turinčius protinę / kompleksinę negalią, jų poreikius, gebėjimus ir galimybes. Projekto dalyviai neturintys negalios, mokymų, užsiėmimų ir išvykų metu susipažino su socialine realybe, kurioje ne visi asmenys yra tobuli, išskirtinai gražūs ir gabūs. Jie kartu kūrė ir gamino ypatingus dirbinius. Refleksijos metu buvo smagu išgirsti jaunų žmonių pamąstymus apie asmenis su proto negalia, pateikiame kelias citatas: „kokie jie atviri ir paprasti“; ,,gaila, kad mes gyvename toli (Šakynos pagrindinės mokyklos mokinys), norėčiau čia savanoriauti“; ,,jie tokie pat, kaip mes, tik draugiškesni“. Su Šiaulių rajono šveitimo pagalbos tarnybos metodininke darbui su jaunimu Edita Giržadiene ir Šakynos pagrindinės mokyklos moksleiviais vyko ,,minčių lietus“, kaip pateikti pagamintus dirbinius verslininkams, kaip juos estetiškai supakuoti, ,,aprengti“. Buvo kuriami įpakavimai, etiketės / reklamos. Šiaulių valstybinės kolegijos studentai pateikė idėjų ir minčių, kaip apipavidalinti dirbinius. Projekto metu buvo kuriami nuostabūs darbai: iš molio, tekstilės, karoliukų ir antrinių žaliavų. Pagamintiems darbeliams buvo sukurtas skaitmeninis dirbinių katalogas Įstaigos socialiniame tinkle, sukurta Instagram paskyra ir sukurta meninių ypatingų dirbinių foto nuotraukų dėžutė.

Skatinome jaunus žmones savanorystei, nes ką kasdien skleidžiame kitiems, sugrįžta mums. Savanorystės pagrindu grindžiama veikla laikoma vienu iš pilietinės visuomenės pagrindų. Pagrindinis tokio žmogaus tikslas – padėti kitiems, siekti visuomeninės naudos, bet ne asmeninės. Tai yra viena iš prigimtinių žmogaus savybių – padėti kitiems, kad pats galėtų jaustis laimingu. Savanorystė su asmenimis turinčiais protinę negalią kol kas dar nėra labai populiari dėl vyraujančių stereotipų, įvairių požiūrių ir įsitikinimų. Kiekvienas iš mūsų turėtume padėti vieni kitiems sprendžiant kasdieninio gyvenimo sunkumus. Asmenims, turintiems negalią (ypač su proto ir kompleksinę negalią), reikalinga kitų pagalba, bendraujant ir būnant kartu. Jie yra viena iš visuomenės mažumų, kurių socialinis dalyvavimas visuomenės gyvenime yra ribotas. Savanorystė, tai yra galimybė neformalioje aplinkoje pažinti tokį asmenį, atrasti jo vertybes ir priimti jį tokį, koks jis yra.

Su Šiaulių valstybinės kolegijos studentais ir bendrijos ,,Šiaulių rajono Viltis“ nariais dalyvavome neįgaliųjų mugėje/šventėje ,,Tau Vilniau“, kurioje vyko ypatingų dirbinių mugė/pardavimas.

Suorganizuota projekto ,,Buvimas kartu ,,kiTAIP“ baigiamoji konferencija ,,Savanorystė ir socialinis verslumas“, skirta Tarptautinės žmonių su negalia dienos paminėjimui. Konferencija vyko Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje, gimnazijos direktorius Albinas Jokubauskas pasidžiaugė širdies bendryste ir buvimu kartu ,,kiTAIP“. Gimnazijos mokiniai – savanoriai nuostabiai pravedė konferenciją ir jos metu asistavo Įstaigos lankytojams. Pabaigoje buvo suorganizuota socialinė akcija ,,Buvimas kartu ,,kiTAIP“ su projekto partneriais ir Kuršėnų miesto bendruomenės nariais sustoję ratu ir susikibę rankomis atlikome dainą ,,Reikia draugą turėti“.

Sukurtas Įstaigos svetainėje Dirbinių katalogas, meninių dirbinių foto nuotraukų dėžutė ir įdėtos dirbinių nuotraukos Instagram paskyroje, suteiks galimybę viešinti mūsų ypatingus darbus Šiaulių rajono gyventojams, verslininkams. Mes tikime, kad dirbinius pirks socialiai atsakingos įmonės, taip bus įprasmintas lankytojų darbas ir motyvuos juos dirbti, kurti ir save realizuoti.

Tik buvimas kartu leidžia pažinti kito žmogaus vidinį pasaulį.